• slider2
  • slider3
  • slider5
  • slider6
  • slider8

Ламинирани

Описание
D B B1 d Z
200 3,2 2,2 30 64
250 3,2 2,2 30♥ 80
300 3,2 2,2 30♥ 96
350 3,5 2,5 30♥/35♥ 108

♥ Предлага се и в "безшумен" вариант