• slider4
  • slider8
  • slider6
  • slider2
  • slider1

оберфрезер за V канали

Описание
S6 S6,4(1/4") S8 D α B L Z
A109.060.R   C109.060.R 6 90º 8 45 2
A109.095.R B109.095.R C109.095.R 9,5 90º 11 45 2
A109.127.R B109.127.R C109.127.R 12,7 90º 13 45 2
A109.160.R B109.160.R C109.160.R 16 90º 13 45 2
A109.190.R B109.190.R C109.190.R 19 90º 16 45 2
A109.254.R B109.254.R

C109.254.R

25,4 90º 19 48 2
    C109.380.R♥ 38 90º 20 63 2
A110.127.R B110.127.R C110.127.R 12,7 60º 16 45 2
A110.140.R B110.140.R C110.140.R 14 60º 22 57 3
    C110.190.R♣ 19 45º 25 63 2

♥♣ Артикулите са подходящи и за работа с гипсокартон

ABC109 110

♥ За 45º фаски                                                 ♣ За 22,5º при шест/осмоъгълници