• slider3
  • slider7
  • slider1
  • slider8
  • slider5

Закръгления, скосяване 424-С

Описание

Фрезова глава за присъединяване, заобляне, скосяване на материала. Имате възможност да изберете между R = 2/3/4/5 и 6

D D1 d R Z
         
155 140 30/31.75/35/40/50 2/3/4/5/6     2

Zakruglenie skosiavane 01